Magna1

Z dniem 2 września 2019 roku, Grundfos Pompy Sp. z o.o. wprowadza na rynek polski nowy typoszereg pomp - MAGNA1. Pompy MAGNA1 stanowią uproszczoną wersję MAGNA3 zachowując te same parametry hydrauliczne, zakresy temperaturowe tłoczonej cieczy i otoczenia oraz zbliżoną konstrukcję.
Podstawowe cechy pomp MAGNA1:

  • Wysoka sprawność energetyczna, EEI ≤ 0,20 (dla pomp pojedynczych)
  • Trzy tryby regulacji; według stałej różnicy ciśnienia, ciśnienia proporcjonalnego i charakterystyki stałej. Dla każdego trybu regulacji można wybrać jeden z trzechpoziomów charakterystyki za pomocą jednego przycisku na panelu sterującym.
  • Podstawowy monitoring poprzez wejście cyfrowe START/STOP oraz przekaźnik awarii
  • Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy głowicami pomp podwójnych
  • Podstawowa komunikacja zdalna poprzez aplikację GRUNDFOS GO REMOTE
  • Wersja z korpusem ze stali nierdzewnej do instalacji cyrkulacji ciepłej wody
  • Maksymalne ciśnienie robocze PN16
  • Niższe w porównaniu z MAGNA3 koszty inwestycyjne